TYÖKANSA 1918

Tämä lehti kulkeutui käsiini Sirkka ja Soini Ahon kautta lainaksi. Heille lehti oli tallentunut Napialan Työväentalon purun yhteydessä. Lehti on kovasti patinoitunut joten kopiot eivät ole selviä, kun minun laitteet eivätkä taidot riitä suorittamaan ajan haavojen parantamista.
Katsoin parhaaksi olla leikkaamatta tulostussivuja joten sivuilla on osittaista päällekkäisyyttä ja muita puutteita.
Katselkaa niitä kohtia jotka ovat luettavissa ja ihmetelkää julkaisutyyliä lähes sadan vuoden takaa.